Skip to main content

Volume 1 No. 1 August 2022

THE EFFECTIVENESS OF EXISTENTIAL THERAPY TO REDUCE THE LEVEL OF DEPRESSION AMONG RESIDENTS IN MORAL REHABILITATION SCHOOLS

Muhammad Ridzuan Rosli, Najah Mat Rafae & Azreel Azim Abdul Alim

KEBERKESANAN INTERVENSI AKTIVITI KEROHANIAN YANG DIJALANKAN TERHADAP TAHAP KESUNYIAN WARGA EMAS

Khadijatul Mardhiyah Md Yusoff & Zaidi bin Fadzil

KAUNSELING PERSPEKTIF ISLAM: CABARAN KAUNSELOR DAN PERSPEKTIF KLIEN MASA KINI

Norazlina Zakaria & Amir Awang

KAJIAN KES: INTERVENSI PSIKOMETRIK KERJAYA (MENGGALAKKAN MURID BELAJAR SEHINGGA PERINGKAT TINGGI KERANA ALLAH)

Mohd Syukri bin Kamis, KB, PA, SPT, PLF

MENEROKA KONFLIK PERKAHWINAN SERTA INTERVENSI TERAPI KOGNITIF TINGKAH LAKU ISLAM (TKTLI)

Halijah Binti Ibrahim & Nurhikmah binti Mubarak Ali

INTERVENSI TEORI KOGNITIF TINGKAH LAKU ISLAM DI DALAM MERAWAT KETIDAKPUASAN HATI INDIVIDU DI TEMPAT KERJA

Shuhaila Binti Che Long & Nurhikmah binti Mubarak Ali

IMPLIKASI PANDEMIK COVID-19 DAN CABARAN YANG DIHADAPI TERHADAP MOTIVASI AKADEMIK PELAJAR PUSAT PENGAJIAN ASASI DI SEBUAH IPTS NEGERI KEDAH

Siti Zulaika Binti Mat Dali, Nurhikmah binti Mubarak Ali & Nur Farhana Mat Dali

PENDEKATAN TAZKIYATUN NAFS DALAM MENANGANI MASALAH STRES DALAM KALANGAN IBU BEKERJAYA

Mohd Farihan Bin Abd Rahim & Nurhikmah binti Mubarak Ali

KETAGIHAN GAJET DI KALANGAN PELAJAR SEBUAH SEKOLAH DI PULAU PINANG: KAJIAN KES MENGGUNAKAN INTERVENSI TAZKIYAH AN NAFS

Shahirah binti Rafee & Nurhikmah binti Mubarak Ali

MENGENALPASTI KOD IDENTITI KERJAYA MELALUI PENDEKATAN TEORI KERJAYA INDICATOR MYERS BRIGGS (MBTI): SATU KAJIAN KES DI SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAAHAD AS SYAKHSIAH TAHFIZ SAINS (MATSA)

Rabiatul Nur Zalikha binti Osman & Nurhikmah Binti Mubarak Ali

HUBUNGAN ANTARA KETAKUTAN TERHADAP PENILAIAN NEGATIF DENGAN KEBIMBANGAN KOMUNIKASI DALAM KALANGAN PELAJAR INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPT)

Nur Fatin Athirah Rosman & Nor Hernamawarni Abd Majid

PENDEKATAN KAUNSELING TERHADAP MENINGKATKAN PENERIMAAN KENDIRI MURID MANGSA BULI

Mohamad Nozri Idris & Nor Hernamawarni Abdul Majid

INTEGRASI REALITI DAN TAZKIYAH AL NAFS DALAM MEMBANGUNKAN IDENTITI BERJAYA

Amnah Maktar & Nor Hernamawarni Abdul Majid

INTERVENSI TERAPI REALITI TAZKIYAH AN-NAFS DALAM MENINGKATKAN TAHAP RESILIENSI WANITA KEMURUNGAN PASCA PERPISAHAN

Nurul Juhida Ahmad, Mohd Suhadi Mohamed Sidik & Amir Awang

CIRI-CIRI DAN KESAN KETAGIHAN GAJET DALAM KALANGAN REMAJA

Nur Shafiqah Binti Aminnudin & Nor Hernamawarni Abd Majid

MUWASOFAT TARBIYAH DAN TERAPI TINGKAH LAKU KOGNITIF DALAM MENINGKATKAN PENGHARGAAN KENDIRI PELAJAR REMAJA ASNAF ZAKAT

Muna Mohd Rodzi, Mohd Suhadi Mohamed Sidik & Nor Hernamawarni Abd Majid

PENGHARGAAN KENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK

Haslina Junid, Mohd Suhadi Mohamed Sidik & Nor Hernamawarni Abdul Majid

INTERVENSI KAUNSELING DALAM PERKEMBANGAN PSIKOLOGI REMAJA

Norhayati Binti Ahmad, Nor Hernamawarni Binti Abdul Majid & Mohd Suhadi Bin Mohamed Sidik

DAYA TAHAN DIRI PELAJAR TAHFIZ: DI JHEAIPP

Abdullah Khairi Haji Haroon & Mohd Suhadi Mohamed Sidik

IMPLIKASI INTERVENSI MODUL MAQASID SYARIAH TERHADAP PROSES KAUNSELING DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

Noorismail Omar, Mohd Suhadi Mohamed Sidik & Nor Hernamawarni Abd Majid