Skip to main content

Volume 1 No. 1 August 2023

WORK FORCE CHARACTERISTICS: PSYCHOMETRIC PROFILING STRATEGY IN IR 4.0 ERA

Ahmad Rozelan Yunus , Wan Anor Wan Sulaiman, Sabri Mohammad Sharif & Yan Guspriadi

PENGARUH PENJAGAAN DIRI, KESEIMBANGAN KERJA DAN DAYA TAHAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA WANITA BERKAHWIN

Nor Hernamawarni Abdul Majid & Nur Hikmah Mubarak Ali

PENDEKATAN KAUNSELING KELOMPOK TERHADAP MASALAH KEBIMBANGAN KOMUNIKASI PELAJAR SEKOLAH

Nor Hernamawarni Abdul Majid, Luqmanul Hakim Azhar & Nur Hikmah Mubarak Ali

HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN DAN PRESTASI KERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU SEKOLAH AGAMA RAKYAT DI NEGERI KEDAH

Marziyah Sueb & Zaidi Fadzil

TAHAP KESIHATAN MENTAL DAN LOKUS KAWALAN DIRI KETIKA PANDEMIK COVID -19: KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN ITEM

Nik Hasyimah Nik Soh & Zaidi Fadzil

KEBERKESANAN MODUL INTERVENSI TERAPI TINGKAH LAKU DALAM KAUNSELING KELOMPOK TERHADAP JURURAWAT

Wan Anor Wan Sulaiman